Serveis i normativaSERVEIS
 • Servei de préstec
La biblioteca posa a disposició de tots els usuaris del centre el préstec del seu fons de llibres. En restaran exclosos els diaris i revistes així com el llibres de caràcter especial i els CD. La durada del préstec és de tres setmanes renovable si no hi ha llista d'espera. 
També des de la biblioteca es gestiona el servei de llibres de text de batxillerat. Els alumnes hauran de deixar un dipòsit que recuperaran en pa a final de curs quan retornin el llibre en bon estat. També hi ha establerta una quota pel reciclatge de llibres malmesos. Cada alumne pot retirar fins a un màxim de tres llibres a 1r i un llibre a 2n.
 • Ordinadors
La nostra biblioteca té a la vostra disposició un equip d'ordinadors que podeu usar per a diferents finalitats (llegir, escriure, estudiar, per fer treballs...). Si voleu, podeu reservar horari amb antelació a la bibliotecària.
 • Servei de còpies
S'ofereix un servei de còpies en color i blanc i negre. Cal abonar al moment la despesa de les còpies.
 • Intercanvi de llibres
La biblioteca es fa càrrec de la gestió de la paradeta de llibres que hi ha al vestíbul de l'institut. Porteu un llibre i agafeu-ne un altre, així de senzill!

NORMATIVA


Normativa general de la biblioteca:
 • S'ha de restar en silenci
 • S'han de respectar tots els objectes que conté la biblioteca (llibres, diaris, revistes, mobiliari, ordinadors...)
 • No es pot menjar ni beure

Normativa sobre l'ús d'ordinadors:
 • No els useu com a xats ni com a jocs en línia
 • Es permet només l'accés a webs de contingut relacionat amb la feina del centre.
 • Si hi ha molta demanda, els temps d'us a internet serà limitat
 • Es poden usar com a processadors de textos. Per a aquest ús no hi ha límit de temps.